2016 - Lesaffre Ingredients Service Polska

Projekt i budowa I etapu zakładowej oczyszczalni sciekow - kompleksowy projekt i budowa zbiornika usredniajacego scieki zakladowe wraz z instalacjami elektrycznymi i AKPiA, uklad napowietrzania i mieszania sciekow. Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji przemyslowej z rur chemoodpornych. Budowa przepompowni sciekow zakladowych. Rozbudowa i przebudowa zakładowej sieci kanalizacji deszczowej oraz ppoż.

2016 - STIGAL

Kompleksowe wykonanie sieci i instalacji sanitarnych w zakladzie produkujacym przecinarki plazmowe - STIGAL.Sieci sanitarne i instalacje w hali produkcyjnej i budynku biurowym: wod-kan, odwodnienie dachu, ppoż., wentylacja mechaniczna i klimatyzacja, instalacje grzewcze, kotłownia gazowa, instalacja spr. powietrza, odciagi spalin.

2016 - Zaglebie Lubin S.A.

Kompleksowe wykonanie sieci i instalacji sanitarnych w obiekcie Akademii Pilkarskiej KGHM w Lubinie. Instalacje i sieci wod-kan, ppoż., wentylacja mechaniczna i klimatyzacja (6 central wentylacyjnych), oraz instalacje grzewcze.

2016 - Gmina Chojnow

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowosci Rokitki wraz przepompowniami sciekow.

2016 - GZGKiM Chojnow

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownia w placowce GZGKiM Chojnow w miejscowosci Biala

2016 - KRUS Wrocław

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w placowkach terenowych KRUS w Legnicy i Polkowicach.

2016 - Gmina Lubin

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoćciach: Miroszowice, Zimna Woda, Szklary, Księginice, Obora, Osiek, Krzeczyn Ma¸y

2015 - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Budowa suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Legnicy - projekt i budowa sieci sanitarnych - sieci cieplnej odzysku z kogerancji, sieci cieplnej odzysku z suszarni, sieci biogazu, sieci gazu ziemnego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej. Budowa instalacji oleju termicznego, instalacji ciepła technologicznego, instalacji wody technologicznej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wod-kan.

2015 - Winkelmann Sp. z o. o.

Budowa instalacji gazu ziemnego w Hali I/3 zakładu Winkelmann nr 1 w Legnicy.

2015 - Sanha Polska Sp. z o. o.

Kompleksowa budowa systemu chłodzenia i odzysku ciepła z centrów obróbczych w Hali Produkcyjnej nr 3. Budowa układu wody lodowej i wentylacji mechanicznej z freecoolingiem dla Hali Produkcyjnej nr 3. Budowa systemu ogrzewania i wentylacji Hali Kuźni. Modernizacja instalacji gazu ziemnego w Hali Kuźni, Hali nr 3, Hali nr 1 Budowa systemu automatyki i zasilania elektrycznego dla systemów chłodzenia, odzysku ciepła, wody lodowej i wentylacji.

2015 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Projekt i budowa sieci cieplnej w rejonie ulicy Ścinawskiej w Legnicy.

2015 - Sąd Okręgowy w Świdnicy

Budowa wentylacji mechanicznej w zabytkowym budynku "A" Sąd Okręgowego w Świdnicy - kompleksowe wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z osuszaniem, ciepła technologicznego, zasilania elektrycznego i sterowania.

2015 - KGHM Polska Miedź S.A. - Huta Miedzi Głogów

Program Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów - Obiekty RS-2N, RS-3N, RS-5N - budowa systemów HVAC ( wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewania ) oraz instalacji wod-kan.

2015 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Przebudowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami na osiedlu im. J. Wyżykowskiego w Lubinie.

2015 - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Budowa węzła cieplnego w budynku Komendy Miejskiej Policji oraz Policyjnej Izby Dziecka w Legnicy przy ul. Staffa 2.

2015 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie

Budowa systemu wentylacji mechanicznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnowie.

2015 - Miasto Głogów

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Głogowie - projekt i budowa 150 szt. podłączeń kanalizacji sanitarnej do budynków.

2015 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Przebudowa sieci cieplnej rozdzielczej w rejonie ulicy Keplera w Głogowie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.

2015 - Urząd Miasta Legnica

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w Al. Orła Białego w Legnicy.

2015 - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic M. Anielewicza i J. Korczaka.

2015 - Urząd Miasta Legnica

Budowa sieci cieplnej w ulicy H. Jordana w Legnicy.

2015 - PHU Lubinpex Sp. z o. o. - grupa KGHM Polska Miedź S.A.

Rozbudowa obiektu "Oberża Pod Szybem" - rozbudowa systemu wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewanie i instalacji wod-kan.

2015 - Schweiker Sp. z o. o.

Budowa zakładu produkcji stolarki okiennej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej o/Komorniki - budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wododociągowej i ppoż. oraz drenaży terenowych.

2015 - Urząd Miasta Świebodzice

Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w ulicy Jeleniogórskiej w Świebodzicach.

2015 - Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki

Rozbudowa budynku dydaktycznego Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach - budowa wentylacji mechanicznej o wydajności 27 000 m3/h wraz z systemem nawilżania i ciepłem technologicznym.

2014 - TERMAL S.A.

Budowa magistrali ciepłowniczej, rozdzielczych sieci cieplnych i przyłączy cieplnych w ramach projektu : Budowa sieci dystrybucji ciepła przez TERMAL S.A. w Lubinie w rejonie ulicy Krupińskiego, osiedla Wyżykowskiego, oraz osiedla Ustronie IV". Całkowita długość rurociągów magistralnych - 2400 m, całkowita długość rurociągów rozdzielczych - 9200 m.

2014 - Urząd Miasta Środa Śląska

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tulipanowej w Środzie Śląskiej.

2014 - KGHM Polska Miedź S.A.

Budowa przepompowni północnej dla składowiska odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" - kompleksowe wykonawstwo instalacji wentylacji mechanicznej.

2014 - Urząd Miasta Polkowice

Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla Polanka w Polkowicach.

2014 - VITBIS Sp. z o. o.

Budowa wentylacji mechanicznej w wykonaniu przeciwwybuchowym ATEX dla lakierni nr 1 i nr 2 w zakładzie produkcyjnym VITBIS.

2014 - UMiG Kąty Wrocławskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie. Długosć sieci - 4000 m, przepompownie scieków - 4 szt.

2014 - TAURON Dystrybucja

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/120 "USTRONIE" w Lubinie - kompleksowe wykonawstwo sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji sanitarnych wewnętrznych.

2014 - Agencja Rezerw Materiałowych

Budowa sieci i instalacji wody przeciwpożarowej na terenie składnicy ARM Lisowice - 2000 mb sieci zewnętrznych , 600 mb instalacji wewnętrznych.

2013 - Lesaffre Ingredients Service Polska

Rozdbudowa zakładu Lesaffre Ingredients Service Polska w Legnicy - kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, ppoż. Budowa kotlowni gazowej oraz przepompowni przeciwpożarowej.

2013 - Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.

Budowa Przychodzni Miedziowego Centrum Zdrowia S. A. w Legnicy - kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych, klimatyzacji (11 central klimatyzacyjnych),oddymiania, napowietrzania, kot¸owni gazowej, wody lodowej, nawilżania oraz ppoż.

2013 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Projekt, budowa i modernizacja sieci ciepłownicznej "Nad Zalewem" w Złotoryi - długosc sieci 1949 m

2013 - Gmina Strzegom

Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomiu w ulicach Gronoweskiej, Jagodowej, Armii Krajowej. Długoœć sieci - 950 m, tłocznia œcieków - 1 szt.

2012 - Urząd Miasta Kąty Wrocławskie

Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej częœci gminy Kšty Wrocławskie - etap II. Budowa kanalizacji w miejscowoœciach : Kębłowice, Wszemiłowice-Jurczyce, Samotwór. Długoœć sieci - 9700 m, przepompownie œcieków - 11 szt.

2011 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Budowa sieci cieplnej w ulicy Topolowej w Lubinie - 3162 m

2011 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Budowa sieci cieplnej w ulicy Moniuszki w Głogowie - 666 m

2011 - Sanha Polska Sp. z o. o.

Rozbudowa zakładu Sanha Polska w Legnicy - Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych, gazowych, grzewczych oraz wentylacyjnych.

2011 - Lubinpex

Budowa karczmy piwno-grillowej w Polkowicach - Kompleksowe wykonanie sieci i instalacji sanitarnych oraz HVAC.

2011 - Lugubra Sp. z o. o.

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w supermarkecie INTERMARCHE w Legnicy przy ulicy Wrocławskiej

2011 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Budowa sieci cieplnej w ulicy Pawiej w Lubinie - 1020 m

2011 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Budowa sieci cieplnej w ulicy Pawiej w Lubinie - 1020 m

2011 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Budowa sieci cieplnej w ulicy Topolowej w Lubinie - 3162 m

2011 - Urząd Miasta Jawor

Remont płyty rynku w Jaworze - Budowa kanalizacji w ulicy Legnickiej, Staromiejskiej, Chrobrego - fi200-fi500 - 4000 m

2011 - Urząd Miasta Bolesławiec

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sadowej w Bolesławcu - fi800 - 160 m

2011 - BRUGMAN

Rozbudowa zakładu BRUGMAN w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - instalacje sprezonego powietrza, ppoż, centralne ogrzewanie, odwodnienie dachu

2011 - LPWIK Legnica

Wymiana przyłaczy w ulicy Chojnowskiej w Legnicy - 1000 m

2011 - LPWIK Legnica

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wielogorskiej w Legnicy - 1500 m

2010 - Urząd Miasta Kąty Wrocławskie

Budowa sieci kanaliazacji sanitarnej w miejscowoœci Małkowice - 12000 m

2010 - ZUS o/Legnica

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZUS w Lubinie.

2010 - Urząd Miasta Legnica

Rewitalizacja w rejonie ulic B. Chrobrego i H. Poboznego - Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej - 1500 m.

2010 - MiG Kąty Wrocławskie

Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Smolec wraz z przylaczami - 1500 m

2010 - Urząd Miasta Legnica

Przebudowa ulicy Wroclawskiej w Legnicy - Wymiana sieci kanalizacji deszczowej (fi400 - fi 200) - 400 m

2009 - Urząd Miasta Legnica

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieSy przy stadionie im. Orła Białego w Legnicy - Sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociagowej

2009 - Urząd Miasta Legnica

Przebudowa płyty Rynku, Placu Katedralnego i ulic przyleglych w Legnicy - Wymiana sieci kanalizacyjnych (fi600 - fi 200) i wodociagowych (fi500 - fi63) - 2300 m

2009 - RTBS Lubin

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w budynku nr 6 przy ul. Stanisławowskiej w Lubinie - 76 mieszkań

2009 - WPEC Legnica

Kompleksowa przebudowa ciepłowni w Chojnowie. Moc 8,41 MW. Montaż kotłów weglowych KRm 2,5 - 3szt, KRm 1,0 - 1 szt. Budowa systemu naweglania, odżużlania oraz odpylania. Przebudowa przepompowni wody sieciowej.

2009 - Urząd Miasta Legnica

Akademia Rycerska w Legnicy - Skrzydło E - Budynek zabytkowy. Kompleksowa modernizacja instalacji sanitarnych, grzewczych oraz wentylacyjnych.

2009 - Urząd Miasta Legnica

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy - Kompleksowa modernizacja sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych oraz wentylacyjnych.

2009 - Urząd Miasta Legnica

Szkoła Podstawowa nr 18 w Legnicy - Modernizacja sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych oraz wentylacyjnych.

2009 - Ferrum S.A.

Hala produkcyjna Ferrum S.A. - budowa sieci kanalizacyjnych - 1000 m , sieci wodociągowej - 400 m.

2008 - Urząd Miasta Legnica

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Guminskiego w Legnicy

2008 - SCS Polska

Hala produkcyjna SCS Polska - kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych.

2008 - Urząd Miasta Legnica

Hala Strefy Aktywonoœci Gospodarczej (SAG) - kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych oraz grzewczych.

2008 - Dr Shneider Automotive Polska

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w nowowybudowanej częœci hali.

2008 - UM Legnica

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2008 - LUGUBRA Sp. z o. o.

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w supermarkecie INTERMARCHE w Srodzie Slšskiej.

2008 - UMiG Kąty Wrocławskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Sosnica - 3200 m , 16 szt. przepompowni scieków.

2008 - RTBS Lubin

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w budynku nr 4 przy ul. Zwierzyckiego w Lubinie - 48 mieszkań.

2008 - Urząd Miasta Chojnów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Bielawskiej w Chojnowie

2008 - Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

Budowa instalacji odwodnienia dachu w systemie Pluvia - Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne w Lubinie

2008 - IMPEL Real ESTATE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 2000 m, wraz z przepompowniami i zbiornikiem retencyjnym. Wykonanie podbudowy dróg - Osiedle Słoneczne Sady

2007 - Urząd Miasta Bolesławiec

Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu - 7600 m.

2007 - Urząd Miasta Kąty Wrocławskie

Budowa sieci kanaliazacji sanitarnej w Kątach Wrocławskich - 3500 m

2007 - Urząd Miasta Legnica

Modernizacja Stadionu Sportowego w Legnicy - kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych, wentylacji, C.O. wraz z kotłownią.

2007 - Urząd Miasta Legnica

Budowa sieci kanaliazacji deszczowej w ul. Myrka w Legnicy.

2007 - RTBS Lubin

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w budynkach nr 2 i 3 przy ul. Zwierzyckiego - 72 mieszkania.

2007 - Urząd Miasta Legnica

Modernizacja Akademii Rycerskiej w Legnicy - kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych i wentylacji.

2007 - SANDEN MANUFACTURING Poland

Budowa instalacji wody lodowej w hali przemysłowej SANDEN MANUFACTURING w Polkowicach.

2007 - Urzad Miasta Złotoryja

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP nr 1 w ZŁotoryi.

2007 - Urzad Gminy Legnickie Pole

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekomicznej.

2007 - TERMAL Lubin

Modernizacja węzła cieplnego w budynku ZUS w Lubinie.

2007 - TERMAL Lubin

Modernizacja węzła cieplnego w budynku Gimnazjum nr 3 w Lubinie.

2006 - Urząd Gminy w Kunicach

Budowa kanalizacji deszczowej i dróg w Kunicach.

2006 - Gmina Strzegom

Kanalizacja sanitarna we wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu.

2006 - Urząd Miasta Legnica

Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny w Legnicy - kanalizacja deszczowa.

2006 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

Budowa kotłowni gazowej o mocy 2.6 MW (2600 kW) , sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej oraz 17szt. węzłów cieplnych w Chocianowie.

2005 - Urząd Miasta Legnica

Sieć wodociągowa i kanalizacji przy ul. Wały Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy.

2005 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

Modernizacja kotłowni "Jagiełły 1" przy ul. Paderewskiego w Ścinawie.

2005 - Urzad Miasta Polkowice

Modernizacja obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Polkowicach.

2004 - Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej

Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Szczytnicy.

2004 - P.U.B. COBEX

Modernizacja i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy.

2004 - Urząd Miejski w Chojnowie

Wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i węzła cieplnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

2004 - IS-POLSKA

Instalacje technologiczne w firmie IS-POLSKA w Jaworze.

2004 - SAI AUTOMOTIVE POLSKA

Instalacje sanitarne i technologiczne w SAI AUTOMOTIVE POLSKA w Legnicy.

2004 - Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji grawitacyjnej, pompownie ścieków wraz z odtworzeniem drów w miejscowości Wartowice.

2004 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach

Modernizacja i wymiana instalacji c.o. wraz z robotami budowlanymi w Gimnazjum w Iwinach.

2004 - FAURECIA

Instalacje sanitarne - Zakład FAURECIA w Wałbrzychu.

2004 - BRUGMAN

Instalacje sanitarne i technologiczne - Fabryka grzejników BRUGMAN.

2003 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu

Wymiana sieci wodociągowej z rur stalowych na rury PCV przy ul. Tadeusza Kościuszki w Bolesławcu.

2003 - Urząd Gminy i Miasta Przemków

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji grawitacyjnej, przepompownie ścieków w Przemkowie.

2003 - SAVIA S.A.

Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku biurowo-magazynowym firmy SAVIA.

2003 - Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Kanalizacja sanitarna, studnia osadnikowa w Lubkowie i Iwinach.

2003 - P.U.B. Cobex

Instalacje i urządzenia wod-kan, instalacje c.o. i ciepła technologicznego, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, węzły cieplne c.o. i c.w. w sali sportowej, odwodnienie boiska, przy Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy.

2003 - Młodzieżowa Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa "Przystań" w Legnicy

Roboty w branży sanitarnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej w Legnicy.

2002 - Urząd Miasta Legnica

Sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz przepompownią na osiedlu Wierzbak w Legnicy.

2001 - Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej

Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków w miejscowości Warta Bolesławiecka.

2000 - Urząd Miasta Legnica

Rozbudowa węzłów cieplnych i instalacje wod-kan, c.o. w Akademii Rycerskiej w Legnicy.

2000 - Urząd Miasta Legnica

Budowa sieci i przyłączy wod-kan., węzły i przyłącza c.o., instalacje wod-kan., gazowe, c.o. i wentylacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Legnicy.

1999 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST

Budowa sieci c.o. i c.w., sieci i przyłączy kanalizacji i instalacje wewnętrzne w Jednostce Straży Pożarnej w Chojnowie.

1999 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST

Budowa sieci c.o. i c.w., sieci przyłączy wod-kan i instalacje wewnętrzne w Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach Zdrój.

1999 - Urząd Miasta Legnica

Remont instalacji c.o. i kanałów c.o., węzły cieplne kompaktowe i wymiana urządzeń technologicznych w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy.

1998 - Urząd Miasta Legnica

Wykonanie przyłączy i instalacji wod-kan, gaz, c.o., wentylacji oraz węzła cieplnego w Przychodni ul. Chojnowska w Legnicy.

1996 - Urząd Gminy Krotoszyce

Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków we wsi Kościelec.

1996 - Urząd Gminy Legnickie Pole

Wykonanie sieci rozdzielczej wody wraz z przyłączami do budynków we wsi Kłębanowice.