2018 - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. - system ogrzewania

Budowa systemu ogrzewania obiektów LPWiK S.A. w Legnicy :

- Budowa kotłowni gazowej o mocy 1860 kW wraz z rozdzielnią ciepła
- Budowa kotłowni elektrycznej dla obiektów chlorowni
- Budowa systemu ogrzewania dyżurnego dla obiektu przepompowni przewałowej
- Przebudowa układu wody lodowej

2018 - Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna / Budowa fabryki Mercedes w Jaworze

Budowa systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE podstrefa Jawor :

- Wykonanie kolektora A odprowadzającego wody opadowe z terenu zakładu Mercedes w Jaworze, o średnicy rurociągów DN1200 - DN1000.

2018 - Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej

Kompleksowe wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Piotrowice Świdnickie :

- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
- Wykonanie tłoczni ścieków sanitarnych
- Odtworzenia nawierzchni

2018 - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Chojnowskiej w Legnicy

2018 - Gmina Chojnów

Kompleksowa budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czernikowice :

- Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej
- Sieć wody
- Odtworzenia nawierzchni asfaltowych

Zbiorcza długość sieci - ok. 7000 mb (7 km)

2017 - Lesaffre Ingredients Service Polska

Budowa laboratorium na terenie zakładu Lesaffre Ingredients Service Polska - kompleksowe wykonanie sieci sanitarnych :

- sieć kanalizacji sanitarnej
- sieć kanalizacji deszczowej
- sieć wody użytkowej i ppoż.

2017 - Gmina Miejska Lubin

Przebudowa ul. Bema i ul. Skłodowskiej w Lubinie - budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz przebudowa gazociągu niskiego ciśnienia

2017 - Gmina Kąty Wrocławskie

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Lawendowej w miejscowości Sadków

2017 - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Budowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem od ul. Szczytnickiej do ulicy Pątnowskiej w Legnicy

2017 - Lesaffre Ingredients Service Polska

Projekt i budowa I. etapu zakładowej oczyszczalni ścieków :

- Kompleksowe zaprojektowanie zbiornika uśredniającego ścieki zakładowe o pojemności 760 000 litrów.
- Wykonanie zbiornika uśredniającego żelbetowego z dachem membranowym wraz z układami mieszania i napowietrzania ścieków
- Wykonanie układów zasilania, automatyki i sterowania
- Wykonanie przepompowni ścieków zakładowych
- Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji przemysłowej z rur chemoodpornych, sieci kanalizacji deszczowej oraz ppoż.

2017 - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Krętej w Legnicy

2017 - Gmina Legnica

Budowa drogi dojazdowej wraz z parkingiem przy Szkole Podstawowej nr 7 w Legnicy - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o średnicach fi1200 - fi200 o długości łącznej 415 m.

2017 - NTT Group Molndals Industriprodukter Polska w Chojnowie

Rozbudowa części produkcyjnej zakładu NTT Group Molndals Industriprodukter Polska w Chojnowie. Kompleksowe wykonanie sieci i instalacji sanitarnych :

- Kanalizacji sanitarna
- Kanalizacji deszczowa
- Instalacje grzewcze
- Instalacje wentylacji i klimatyzacji

2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

Przebudowa ulicy Marsa w Legnicy - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej o średnicach fi400 - fi200 i długości 400 m

2017 - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Wykonanie komory czyszczaków na rurociągach osadu w obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Legnicy :

- Wykonanie komory żelbetowej na czynnych rurociągach
- Montaż armatury zaporowo - rewizyjnej na rurociągach osadu

2017 - Gmina Środa Śląska

Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Długiej w Szczepanowie

2017 - Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

Przebudowa ulicy Jordana w Legnicy - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej

2017 - UZIN Polska

Rozbudowa zakładu UZIN Polska w Legnicy - kompleksowe wykonanie sieci i instalacji sanitarnych i HVAC :

- Sieć kanalizacji deszczowej
- Sieć kanalizacji sanitarnej
- Instalacje wod-kan
- Instalacje grzewcze
- Instalacje wentylacji mechanicznej
- Instalacje klimatyzacyjne

2016 - STIGAL

Kompleksowe wykonanie sieci i instalacji sanitarnych w zakladzie produkujacym przecinarki plazmowe:

- Sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody
- Instalacje wod-kan
- Kotłownia gazowa
- Instalacje grzewcze
- Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji VRF
- Instalacja sprężonego powietrza
- Instalacja odciągów spalin

2016 - Zaglebie Lubin S.A.

Kompleksowe wykonanie sieci i instalacji sanitarnych w obiekcie Akademii Pilkarskiej KGHM w Lubinie.

- Instalacje i sieci wod-kan, ppoż.,
- Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja (6 central wentylacyjnych)
- Instalacje grzewcze.

2016 - Gmina Chojnow

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejsowosci Rokitki wraz przepompowniami sciekow.

2016 - GZGKiM Chojnow

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownia w placowce GZGKiM Chojnow w miejscowosci Biala

2016 - KRUS Wrocław

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w placowkach terenowych KRUS w Legnicy i Polkowicach.

2016 - Gmina Lubin

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoćciach: Miroszowice, Zimna Woda, Szklary, Księginice, Obora, Osiek, Krzeczyn Ma¸y

2015 - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Budowa suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Legnicy :
- projekt i budowa sieci sanitarnych
- sieci cieplnej odzysku z kogerancji, sieci cieplnej odzysku z suszarni, sieci biogazu, sieci gazu ziemnego, sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej.
- budowa instalacji oleju termicznego, instalacji ciepła technologicznego, instalacji wody technologicznej, instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz wod-kan.

2015 - Winkelmann Sp. z o. o.

Budowa instalacji gazu ziemnego w Hali I/3 zakładu Winkelmann nr 1 w Legnicy.

2015 - Sanha Polska Sp. z o. o.

Kompleksowa budowa systemu chłodzenia i odzysku ciepła z centrów obróbczych w Hali Produkcyjnej nr 3.
Budowa układu wody lodowej i wentylacji mechanicznej z freecoolingiem dla Hali Produkcyjnej nr 3.
Budowa systemu ogrzewania i wentylacji Hali Kuźni.
Modernizacja instalacji gazu ziemnego w Hali Kuźni, Hali nr 3, Hali nr 1
Budowa systemu automatyki i zasilania elektrycznego dla systemów chłodzenia, odzysku ciepła, wody lodowej i wentylacji.

2015 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Projekt i budowa sieci cieplnej w rejonie ulicy Ścinawskiej w Legnicy.

2015 - Sąd Okręgowy w Świdnicy

Budowa wentylacji mechanicznej w zabytkowym budynku "A" Sąd Okręgowego w Świdnicy - kompleksowe wykonanie systemu wentylacji mechanicznej z osuszaniem, ciepła technologicznego, zasilania elektrycznego i sterowania.

2015 - KGHM Polska Miedź S.A. - Huta Miedzi Głogów

Program Modernizacji Pirometalurgii w Hucie Miedzi Głogów - Obiekty RS-2N, RS-3N, RS-5N - budowa systemów HVAC ( wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, ogrzewania ) oraz instalacji wod-kan.

2015 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Przebudowa sieci cieplnej rozdzielczej wraz z przyłączami na osiedlu im. J. Wyżykowskiego w Lubinie.

2015 - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Budowa węzła cieplnego w budynku Komendy Miejskiej Policji oraz Policyjnej Izby Dziecka w Legnicy przy ul. Staffa 2.

2015 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnowie

Budowa systemu wentylacji mechanicznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Chojnowie.

2015 - Miasto Głogów

Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w Głogowie - projekt i budowa 150 szt. podłączeń kanalizacji sanitarnej do budynków.

2015 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Przebudowa sieci cieplnej rozdzielczej w rejonie ulicy Keplera w Głogowie polegająca na wymianie na rurociągi preizolowane.

2015 - Urząd Miasta Legnica

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej w Al. Orła Białego w Legnicy.

2015 - Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulic M. Anielewicza i J. Korczaka.

2015 - Urząd Miasta Legnica

Budowa sieci cieplnej w ulicy H. Jordana w Legnicy.

2015 - PHU Lubinpex Sp. z o. o. - grupa KGHM Polska Miedź S.A.

Rozbudowa obiektu "Oberża Pod Szybem" - rozbudowa systemu wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewanie i instalacji wod-kan.

2015 - Schweiker Sp. z o. o.

Budowa zakładu produkcji stolarki okiennej w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej o/Komorniki - budowa sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wododociągowej i ppoż. oraz drenaży terenowych.

2015 - Urząd Miasta Świebodzice

Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej w ulicy Jeleniogórskiej w Świebodzicach.

2015 - Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki

Rozbudowa budynku dydaktycznego Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach - budowa wentylacji mechanicznej o wydajności 27 000 m3/h wraz z systemem nawilżania i ciepłem technologicznym.

2014 - TERMAL S.A.

Budowa magistrali ciepłowniczej, rozdzielczych sieci cieplnych i przyłączy cieplnych w ramach projektu : Budowa sieci dystrybucji ciepła przez TERMAL S.A. w Lubinie w rejonie ulicy Krupińskiego, osiedla Wyżykowskiego, oraz osiedla Ustronie IV". Całkowita długość rurociągów magistralnych - 2400 m, całkowita długość rurociągów rozdzielczych - 9200 m.

2014 - Urząd Miasta Środa Śląska

Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Tulipanowej w Środzie Śląskiej.

2014 - KGHM Polska Miedź S.A.

Budowa przepompowni północnej dla składowiska odpadów poflotacyjnych "Żelazny Most" - kompleksowe wykonawstwo instalacji wentylacji mechanicznej.

2014 - Urząd Miasta Polkowice

Budowa kanalizacji deszczowej dla osiedla Polanka w Polkowicach.

2014 - VITBIS Sp. z o. o.

Budowa wentylacji mechanicznej w wykonaniu przeciwwybuchowym ATEX dla lakierni nr 1 i nr 2 w zakładzie produkcyjnym VITBIS.

2014 - UMiG Kąty Wrocławskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sadkowie. Długosć sieci - 4000 m, przepompownie scieków - 4 szt.

2014 - TAURON Dystrybucja

Budowa stacji elektroenergetycznej 110/120 "USTRONIE" w Lubinie - kompleksowe wykonawstwo sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji sanitarnych wewnętrznych.

2014 - Agencja Rezerw Materiałowych

Budowa sieci i instalacji wody przeciwpożarowej na terenie składnicy ARM Lisowice - 2000 mb sieci zewnętrznych , 600 mb instalacji wewnętrznych.

2013 - Lesaffre Ingredients Service Polska

Rozdbudowa zakładu Lesaffre Ingredients Service Polska w Legnicy - kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, ppoż. Budowa kotlowni gazowej oraz przepompowni przeciwpożarowej.

2013 - Miedziowe Centrum Zdrowia S.A.

Budowa Przychodzni Miedziowego Centrum Zdrowia S. A. w Legnicy - kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych, klimatyzacji (11 central klimatyzacyjnych),oddymiania, napowietrzania, kot¸owni gazowej, wody lodowej, nawilżania oraz ppoż.

2013 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Projekt, budowa i modernizacja sieci ciepłownicznej "Nad Zalewem" w Złotoryi - długosc sieci 1949 m

2013 - Gmina Strzegom

Budowa kanalizacji sanitarnej w Strzegomiu w ulicach Gronoweskiej, Jagodowej, Armii Krajowej. Długoœć sieci - 950 m, tłocznia œcieków - 1 szt.

2012 - Urząd Miasta Kąty Wrocławskie

Budowa kanalizacji sanitarnej w północnej częœci gminy Kšty Wrocławskie - etap II. Budowa kanalizacji w miejscowoœciach : Kębłowice, Wszemiłowice-Jurczyce, Samotwór. Długoœć sieci - 9700 m, przepompownie œcieków - 11 szt.

2011 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Budowa sieci cieplnej w ulicy Topolowej w Lubinie - 3162 m

2011 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Budowa sieci cieplnej w ulicy Moniuszki w Głogowie - 666 m

2011 - Sanha Polska Sp. z o. o.

Rozbudowa zakładu Sanha Polska w Legnicy - Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych, gazowych, grzewczych oraz wentylacyjnych.

2011 - Lubinpex

Budowa karczmy piwno-grillowej w Polkowicach - Kompleksowe wykonanie sieci i instalacji sanitarnych oraz HVAC.

2011 - Lugubra Sp. z o. o.

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w supermarkecie INTERMARCHE w Legnicy przy ulicy Wrocławskiej

2011 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Budowa sieci cieplnej w ulicy Pawiej w Lubinie - 1020 m

2011 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Budowa sieci cieplnej w ulicy Pawiej w Lubinie - 1020 m

2011 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy

Budowa sieci cieplnej w ulicy Topolowej w Lubinie - 3162 m

2011 - Urząd Miasta Jawor

Remont płyty rynku w Jaworze - Budowa kanalizacji w ulicy Legnickiej, Staromiejskiej, Chrobrego - fi200-fi500 - 4000 m

2011 - Urząd Miasta Bolesławiec

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Sadowej w Bolesławcu - fi800 - 160 m

2011 - BRUGMAN

Rozbudowa zakładu BRUGMAN w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej - instalacje sprezonego powietrza, ppoż, centralne ogrzewanie, odwodnienie dachu

2011 - LPWIK Legnica

Wymiana przyłaczy w ulicy Chojnowskiej w Legnicy - 1000 m

2011 - LPWIK Legnica

Budowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wielogorskiej w Legnicy - 1500 m

2010 - Urząd Miasta Kąty Wrocławskie

Budowa sieci kanaliazacji sanitarnej w miejscowoœci Małkowice - 12000 m

2010 - ZUS o/Legnica

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZUS w Lubinie.

2010 - Urząd Miasta Legnica

Rewitalizacja w rejonie ulic B. Chrobrego i H. Poboznego - Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej - 1500 m.

2010 - MiG Kąty Wrocławskie

Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci Smolec wraz z przylaczami - 1500 m

2010 - Urząd Miasta Legnica

Przebudowa ulicy Wroclawskiej w Legnicy - Wymiana sieci kanalizacji deszczowej (fi400 - fi 200) - 400 m

2009 - Urząd Miasta Legnica

Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb dzieci i młodzieSy przy stadionie im. Orła Białego w Legnicy - Sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociagowej

2009 - Urząd Miasta Legnica

Przebudowa płyty Rynku, Placu Katedralnego i ulic przyleglych w Legnicy - Wymiana sieci kanalizacyjnych (fi600 - fi 200) i wodociagowych (fi500 - fi63) - 2300 m

2009 - RTBS Lubin

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w budynku nr 6 przy ul. Stanisławowskiej w Lubinie - 76 mieszkań

2009 - WPEC Legnica

Kompleksowa przebudowa ciepłowni w Chojnowie. Moc 8,41 MW. Montaż kotłów weglowych KRm 2,5 - 3szt, KRm 1,0 - 1 szt. Budowa systemu naweglania, odżużlania oraz odpylania. Przebudowa przepompowni wody sieciowej.

2009 - Urząd Miasta Legnica

Akademia Rycerska w Legnicy - Skrzydło E - Budynek zabytkowy. Kompleksowa modernizacja instalacji sanitarnych, grzewczych oraz wentylacyjnych.

2009 - Urząd Miasta Legnica

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Legnicy - Kompleksowa modernizacja sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych oraz wentylacyjnych.

2009 - Urząd Miasta Legnica

Szkoła Podstawowa nr 18 w Legnicy - Modernizacja sieci i instalacji sanitarnych, grzewczych oraz wentylacyjnych.

2009 - Ferrum S.A.

Hala produkcyjna Ferrum S.A. - budowa sieci kanalizacyjnych - 1000 m , sieci wodociągowej - 400 m.

2008 - Urząd Miasta Legnica

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Guminskiego w Legnicy

2008 - SCS Polska

Hala produkcyjna SCS Polska - kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych.

2008 - Urząd Miasta Legnica

Hala Strefy Aktywonoœci Gospodarczej (SAG) - kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych oraz grzewczych.

2008 - Dr Shneider Automotive Polska

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w nowowybudowanej częœci hali.

2008 - UM Legnica

Budowa sieci kanalizacji deszczowej w na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2008 - LUGUBRA Sp. z o. o.

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w supermarkecie INTERMARCHE w Srodzie Slšskiej.

2008 - UMiG Kąty Wrocławskie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Sosnica - 3200 m , 16 szt. przepompowni scieków.

2008 - RTBS Lubin

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w budynku nr 4 przy ul. Zwierzyckiego w Lubinie - 48 mieszkań.

2008 - Urząd Miasta Chojnów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Bielawskiej w Chojnowie

2008 - Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.

Budowa instalacji odwodnienia dachu w systemie Pluvia - Centrum Logistyczno-Dystrybucyjne w Lubinie

2008 - IMPEL Real ESTATE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - 2000 m, wraz z przepompowniami i zbiornikiem retencyjnym. Wykonanie podbudowy dróg - Osiedle Słoneczne Sady

2007 - Urząd Miasta Bolesławiec

Budowa sieci wodociągowej w Bolesławcu - 7600 m.

2007 - Urząd Miasta Kąty Wrocławskie

Budowa sieci kanaliazacji sanitarnej w Kątach Wrocławskich - 3500 m

2007 - Urząd Miasta Legnica

Modernizacja Stadionu Sportowego w Legnicy - kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych, wentylacji, C.O. wraz z kotłownią.

2007 - Urząd Miasta Legnica

Budowa sieci kanaliazacji deszczowej w ul. Myrka w Legnicy.

2007 - RTBS Lubin

Kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji sanitarnych w budynkach nr 2 i 3 przy ul. Zwierzyckiego - 72 mieszkania.

2007 - Urząd Miasta Legnica

Modernizacja Akademii Rycerskiej w Legnicy - kompleksowe wykonawstwo instalacji sanitarnych i wentylacji.

2007 - SANDEN MANUFACTURING Poland

Budowa instalacji wody lodowej w hali przemysłowej SANDEN MANUFACTURING w Polkowicach.

2007 - Urzad Miasta Złotoryja

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP nr 1 w ZŁotoryi.

2007 - Urzad Gminy Legnickie Pole

Budowa sieci kanalizacji deszczowej na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekomicznej.

2007 - TERMAL Lubin

Modernizacja węzła cieplnego w budynku ZUS w Lubinie.

2007 - TERMAL Lubin

Modernizacja węzła cieplnego w budynku Gimnazjum nr 3 w Lubinie.

2006 - Urząd Gminy w Kunicach

Budowa kanalizacji deszczowej i dróg w Kunicach.

2006 - Gmina Strzegom

Kanalizacja sanitarna we wsi Graniczna z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Strzegomiu.

2006 - Urząd Miasta Legnica

Modernizacja ulicy Najświętszej Marii Panny w Legnicy - kanalizacja deszczowa.

2006 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

Budowa kotłowni gazowej o mocy 2.6 MW (2600 kW) , sieci ciepłowniczej w technologii preizolowanej oraz 17szt. węzłów cieplnych w Chocianowie.

2005 - Urząd Miasta Legnica

Sieć wodociągowa i kanalizacji przy ul. Wały Królowej Jadwigi i Bobrowej w Legnicy.

2005 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

Modernizacja kotłowni "Jagiełły 1" przy ul. Paderewskiego w Ścinawie.

2005 - Urzad Miasta Polkowice

Modernizacja obiektów sportowych przy Gimnazjum nr 1 w Polkowicach.

2004 - Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej

Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na osiedlu mieszkaniowym w Szczytnicy.

2004 - P.U.B. COBEX

Modernizacja i przebudowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Legnicy.

2004 - Urząd Miejski w Chojnowie

Wymiana instalacji c.o. z grzejnikami i węzła cieplnego w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie.

2004 - IS-POLSKA

Instalacje technologiczne w firmie IS-POLSKA w Jaworze.

2004 - SAI AUTOMOTIVE POLSKA

Instalacje sanitarne i technologiczne w SAI AUTOMOTIVE POLSKA w Legnicy.

2004 - Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji grawitacyjnej, pompownie ścieków wraz z odtworzeniem drów w miejscowości Wartowice.

2004 - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwinach

Modernizacja i wymiana instalacji c.o. wraz z robotami budowlanymi w Gimnazjum w Iwinach.

2004 - FAURECIA

Instalacje sanitarne - Zakład FAURECIA w Wałbrzychu.

2004 - BRUGMAN

Instalacje sanitarne i technologiczne - Fabryka grzejników BRUGMAN.

2003 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu

Wymiana sieci wodociągowej z rur stalowych na rury PCV przy ul. Tadeusza Kościuszki w Bolesławcu.

2003 - Urząd Gminy i Miasta Przemków

Budowa sieci i przyłączy kanalizacji grawitacyjnej, przepompownie ścieków w Przemkowie.

2003 - SAVIA S.A.

Wykonanie kotłowni gazowej oraz instalacji c.o. w budynku biurowo-magazynowym firmy SAVIA.

2003 - Urząd Gminy Warta Bolesławiecka

Kanalizacja sanitarna, studnia osadnikowa w Lubkowie i Iwinach.

2003 - P.U.B. Cobex

Instalacje i urządzenia wod-kan, instalacje c.o. i ciepła technologicznego, instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, węzły cieplne c.o. i c.w. w sali sportowej, odwodnienie boiska, przy Zespole Szkół Integracyjnych w Legnicy.

2003 - Młodzieżowa Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa "Przystań" w Legnicy

Roboty w branży sanitarnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej w Legnicy.

2002 - Urząd Miasta Legnica

Sieci wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami oraz przepompownią na osiedlu Wierzbak w Legnicy.

2001 - Urząd Gminy w Warcie Bolesławieckiej

Sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, przepompownie ścieków w miejscowości Warta Bolesławiecka.

2000 - Urząd Miasta Legnica

Rozbudowa węzłów cieplnych i instalacje wod-kan, c.o. w Akademii Rycerskiej w Legnicy.

2000 - Urząd Miasta Legnica

Budowa sieci i przyłączy wod-kan., węzły i przyłącza c.o., instalacje wod-kan., gazowe, c.o. i wentylacji w Szkole Podstawowej nr 10 w Legnicy.

1999 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST

Budowa sieci c.o. i c.w., sieci i przyłączy kanalizacji i instalacje wewnętrzne w Jednostce Straży Pożarnej w Chojnowie.

1999 - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWEST

Budowa sieci c.o. i c.w., sieci przyłączy wod-kan i instalacje wewnętrzne w Ośrodku Wychowawczym w Jerzmanicach Zdrój.

1999 - Urząd Miasta Legnica

Remont instalacji c.o. i kanałów c.o., węzły cieplne kompaktowe i wymiana urządzeń technologicznych w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy.

1998 - Urząd Miasta Legnica

Wykonanie przyłączy i instalacji wod-kan, gaz, c.o., wentylacji oraz węzła cieplnego w Przychodni ul. Chojnowska w Legnicy.

1996 - Urząd Gminy Krotoszyce

Budowa sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków we wsi Kościelec.

1996 - Urząd Gminy Legnickie Pole

Wykonanie sieci rozdzielczej wody wraz z przyłączami do budynków we wsi Kłębanowice.